Polityka prywatności

ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zaufanie jakim Klienci obdarzają firmę Bawaria Racing Power jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie chcemy poinformować, w jaki sposób uaktualniliśmy politykę ochrony danych naszych klientów oraz w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane klientów, którzy ufają firmie Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński.

1a) Dlaczego Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński gromadzi dane?

Pragniemy obsługiwać naszych klientów na najwyższym poziomie, spełniając najwyższe standardy. Dane osobowe, które gromadzimy pomagają nam w dopasowaniu ofert, rekomendacji oraz świadczenia naszych usług.

Satysfakcja klientów i ich zadowolenie z usług świadczonych przez moją firmę jest dla mnie najważniejsza.

1b) W jaki sposób Bawaria Racing Power gromadzi dane?

Firma Bawaria Racing Power gromadzi dane osobowe swoich klientów podczas:
a) przyjmowaniu zamówień na sprzedawany przez nas towar
b) przy świadczeniu usług transportowych.
c) przy zakupie towaru na naszym sklepie na portalu aukcyjnym allegro.pl:
https://allegro.pl/uzytkownik/www_brp_net_pl
d) podczas wysyłania wiadomości na firmowym fanpage na facebooku: www.facebook.com/bawariaracingpower
e) podczas wysyłania wiadomości oraz komentowania na stronie: www.brp.com.pl
f) podczas wysyłania wiadomości, pisaniu komentarzy oraz zakładaniu profilu aukcyjnego na stronie: www.kurumatrader.com
g) podczas przesyłania wiadomości na nasz adres mailowy: brp.serwis@gmail.com
h) podczas prowadzenia korespondencji listowej pod nasz adres:
Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński, 05-311 Aleksandrówka, ul Warszawska 63

Przechowujemy także historię zakupów. Dzięki temu zawsze możemy oferować  gwarancję jakości na zakupione przedmioty/pojazdy oraz świadczone przez nas usługi i pomóc każdemu klientowi w profesjonalny sposób.

Jakie dane osobowe przetwarza Bawaria Racing Power

Bawaria Racing Power przetwarza tylko te dane swoich klientów, które zostały przekazane przy składaniu zamówień, świadczeniu usług, wystawianiu faktury oraz zakładaniu kont:

  • Imię, nazwisko oraz płeć
  • Adres, na który mają być dostarczane przesyłki
  • Dane kontaktowe takie jak: email, numery telefonów
  • Adres IP
  • Dodatkowo przechowywana jest także historia zakupów – jest to niezbędne między innymi do świadczenia gwarancyjnych lub reklamacyjnych.
  • Numer NIP, PESEL czy też numer Dowodu konieczny do wystawienia faktury VAT.
  • Dane logowania do Twojego konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło ( w przypadku witryny kurumatrader.com )

 

Poniżej zebraliśmy wszystkie niezbędne informacje w sposób jasny i przejrzysty.

Dzięki temu poznają Państwo swoje prawa wynikające z nowych przepisów chroniących dane osobowe, w związku z z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński z siedzibą w Dębe Wielkie oraz
powiązane z firmą domeny internetowe: www.brp.com.pl , www.kurumatrader.com , https://allegro.pl/uzytkownik/www_brp_net_pl?order=pd  , www.facebook.com/bawariaracingpower

informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński.

Jednym z najważniejszych praw, jest prawo sprawdzenia, jakie dane firma: Bawaria Racing Power Jarosław Goźłiński nip: 822-232-28-66, regon: 146232668 przechowuje oraz prawo do poprawienia tych danych.

2) Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński jest administratorem danych osobowych swoich klientów

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, kierując maila pod adres: brp.serwis@gmail.com

Lub pisemnie

Bawaria Racing Power
Jarosław Goźliński
Aleksandrówka ul Warszawska 63
05-311 Dębe Wielkie
NIP: 822-232-28-66
Regon: 146232668

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez jest firmę Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes jest firmy Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, uzasadnionym interesem firmy Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz firmy Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi, kurierzy oraz firmy transportowe,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

f.) Urzędy oraz agencje celne w przypadku importu

5) Firma Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
(c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

d) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
f) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7) Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8). Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul Warszawska 63, 05-311 Dębe Wielkie) lub elektronicznej (wiadomość email na adres brp.serwis@gmail.com ).

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bawaria Racing Power, każdemu klientowi Bawaria Racing Power przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do 25.05.2018 jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku sporów, niejasności lub wątpliwości prosimy dać nam najpierw szansę na ich wyjaśnienie. Proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Bawaria Racing Power: brp.serwis@gmail.com

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, poinformuj nas na brp.serwis@gmail.com

 

Kontakt